หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์สังเกตการณ์สอน
        วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 นักศึกษาสังเกตุการณ์สอนวิชาชีพครู ปีที่ 4 ...
2020-08-04 13:26:48
เจ้าหน้าที่นักการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
          ฝ่ายอาคารสถานที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักการ ระดมทำความสะอาดโรงเรี ...
2020-08-04 13:26:48
สหการโรงเรียน เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนล่วงหน้า
         วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2563 สหการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-08-04 13:26:48
ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกัน COVID -19
         วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรโรงเรียนสาธิตม ...
2020-08-04 13:26:48
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประชุมทบทวนการทำ Job Description
          เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. บุคลากรสายสนับสนุนวิ ...
2020-08-04 13:26:48
เตรียมห้องเรียนและสถานที่พร้อมในการเปิดภาคเรียน
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการตามมาตรการในช ...
2020-08-04 13:26:48
ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
         วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภ ...
2020-08-04 13:26:48
บุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้ารับการอบรม “สื่อสารอย่างไรให้โดนใจผู้ปกครอง”
       วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ ...
2020-08-04 13:26:48
ข่าวย้อนหลัง