หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับประทานอาหารว่าง
นักเรียนได้รับประทานอาหารว่าง ในวันที่มาเรียน ระดับชั้น ม.ต้น ช่วงเวลา 14.20 น. และ ม.ปลาย เวลา 15.1 ...
2020-08-04 13:26:41
การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
        การรับประทานอาหารโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-08-04 13:26:41
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิต
         วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครอ ...
2020-08-04 13:26:41
ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก
        วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดภา ...
2020-08-04 13:26:41
รักษาการอธิการบดี ตรวจเยี่ยม รร.สาธิต ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก
          วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ...
2020-08-04 13:26:41
ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียน
        วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อ ...
2020-08-04 13:26:41
กำจัดยุงและแมลงก่อนเปิดเทอม
        ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ให้บริษัทกำจัดยุงและแมลงมา ฉีดพ่นน้ำยา ภายในบริเวณโร ...
2020-08-04 13:26:41
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
         นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2020-08-04 13:26:41
อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม Google Classroom
          วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ...
2020-08-04 13:26:48
ข่าวย้อนหลัง