หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงานตาม Roadmap
          วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้สรุปผลการดำเนินง ...
2019-10-24 12:36:17
ประชุมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน
          วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ ...
2019-10-24 12:30:44
คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และ ดร ...
2019-10-24 12:19:11
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันภาษาอ ...
2019-10-16 18:50:56
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
             วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2019-10-16 18:53:59
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14
           มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร โดยสมเ ...
2019-10-16 18:56:43
โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาหลักการและเหตุผล        &nbs ...
2019-09-23 14:51:47
รร.สาธิต รับการรายงานการปิดการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
            ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภ ...
2019-10-16 19:01:38
ด.ญ.ชมพูนุท คำบุญเรือง ม.2/3 ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน speaker งาน TEDxYouth@Bangkok
            เด็กหญิงชมพูนุท คำบุญเรือง ม.2/3 สมาชิกชมรม TEDClub@SD.SSR ...
2019-10-16 19:00:02
คณะผู้บริหารและบุคลากร รร.สาธิต ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
          วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรของ โรงเรียนสาธ ...
2019-10-16 19:07:01
ข่าวย้อนหลัง