หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
 โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระกา ...
2018-11-02 15:47:40
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศโดย GIE
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 บริษัท โกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (GIE) เข้าแนะแนวทุนนักเรี ...
2018-11-01 09:57:40
แนะแนวการศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
2018-11-01 16:01:29
กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class) ประจำ ...
2018-11-01 16:58:10
กำหนดการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เปิดเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โ ...
2018-10-19 16:47:08
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561ระดับชั้นโครงการควา ...
2018-10-12 15:27:49
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.สาธิต มรภ.เชียงใหม่
            วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-11-02 15:37:57
สาธิตสวนสุนันทาต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร.ร.สาธิตเทพสตรี
          วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2018-10-19 15:45:45
ร.ร.สาธิต เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจาร ...
2018-11-01 17:42:26
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำเสนอผลงาน
          วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2018-11-06 16:26:08
ข่าวย้อนหลัง