หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
              วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  สมาคมผู้ปกครอง ...
2020-08-04 15:21:31
ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู อาจารย์ และนักเรียน ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
          วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและคร ...
2020-08-04 15:01:58
รร.สาธิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
               วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิท ...
2020-08-04 14:33:51
หยอดทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 อาจารย์อริสา สินธุ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา &nb ...
2020-08-04 14:21:25
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
            เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิท ...
2020-08-04 13:52:58
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง”รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย” ดำรงตำแหน่งนายกสภาสวนสุนันทา
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รอง ...
2020-08-04 13:26:41
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ด้วยความห่วงใยบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องก ...
2020-08-04 13:26:41
ประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
        ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.20 น. โรงเรียนสาธิตฯ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ ...
2020-08-04 13:26:41
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินภายใน
        วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรม ...
2020-08-04 13:26:41
ข่าวย้อนหลัง