หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด ...
2021-04-05 12:37:01
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
2021-04-05 11:55:48
สอบโอเน็ต ม.3
         วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรี ...
2021-03-23 15:50:03
โครงการอาหารกลางวัน จัดเมนูพิเศษให้กับนักเรียน ม.6 ก่อนจะสำเร็จการศึกษาปี 2563
                วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564  โครงการอาหา ...
2021-03-12 19:20:55
สอบปลายภาคเรียน 2 / 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
              นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบปลายภาค ...
2021-03-12 18:55:31
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
              เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  ดร.ภูวิชญ์ งิ้วล ...
2021-03-12 18:43:21
พ่นควันกำจัดยุงและแมลงภายในบริเวณโรงเรียน
                วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564  เวลา 17.30 น ...
2021-03-12 18:30:37
ข่าวย้อนหลัง