หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯอบรมการสร้างบุคลิกภาพแห่งองค์กรการศึกษา
      วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ. ...
2018-10-17 18:20:04
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ อบรมการใช้สื่อส่งเสริมกระบวนเรียนรู้
            วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2018-10-17 18:15:03
คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษายุคดิจิทัล
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ...
2018-10-17 18:06:06
โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาณิน ชนะเลิศประกวดร้องเพลง
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความ ...
2018-10-17 18:11:19
เปิดรับสมัคร "ผู้นำเชียร์" ในการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์
          ฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน’61  แจ้งข่าวเพ ...
2018-10-17 18:11:10
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ
           ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2018-10-17 18:10:49
นักเรียนโรงเรียนสาธิต สอบ Pre Admission TCAS 62 ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศ 59,124 คน
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแก่ ...
2018-10-17 18:10:39
รร.สาธิตจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม.1-6 English Program
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Engli ...
2018-10-17 18:10:32
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
          วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรีย ...
2018-10-17 18:10:25
ข่าวย้อนหลัง