หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบ TU-SET ระดับ ม.1 - ม.3 English Program
           ด้วยโครงการภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-10-07 15:29:19
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน
          วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-10-07 15:29:19
นักเรียนและอาจารย์ร่วมทำบุญทอดกฐิน
          วันที่ 11 กันยายน 2562 กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนโรงเรียนสาธิต และ ...
2019-10-07 15:29:19
แสดงความยินดีแก่นักเรียนในการแข่งขันว่ายน้ำ S.G.Championship 2019
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ขอแสดงค ...
2019-10-07 15:29:19
นักเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นต์ คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ได้อันดับที่ 7
        รายการแข่งขัน WORLD ROBOT OLYMPID 2019 (WRO). ซึ่งเป็นการแข่งขันโอลิมปิก ...
2019-10-07 15:29:19
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์วิชาการ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
            วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
2019-10-07 15:29:19
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยม โรงเรียนสาธิต
            วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลาก ...
2019-10-07 15:29:19
โรงเรียนสาธิตฯจัดการแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562
          วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-10-07 15:29:19
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ปีการศึกษา 2562
           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข ...
2019-10-07 15:29:19
นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนำเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “การสอบแข ...
2019-10-07 15:29:19
ข่าวย้อนหลัง