หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งยกเลิกการเรียนวันเสาร์ และให้เรียนวันอื่นแทน
ระดับชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงวันมาเรียน และ ห้องเรียน เริ่มใช้ 29 กรกฎาคม 2563* หมายเหตุ  ระดับช ...
2020-08-04 13:28:02
ตารางเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นโครงการความเป็นเลิศทางภ ...
2020-08-04 13:28:02
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
             วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเ ...
2020-08-04 16:38:21
ประชุมร่างประเมินปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
              วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร แ ...
2020-08-04 16:29:15
ประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โครงการภาคภาษาอังกฤษ
            วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกีย ...
2020-08-04 16:12:34
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินโรงเรียนสาธิตฯ ได้ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”
             วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บ ...
2020-08-04 15:48:01
คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมพิธีถว ...
2020-08-04 15:37:21
ข่าวย้อนหลัง