หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.1 ทัศนศึกษาวัดราชาธิวาส ในวิชา English tour guide
         นักเรียนชั้น ม.1/1, 1/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษาวัดราชาธิวาส ...
2019-11-18 14:08:26
ด.ญ.ชมพูนุท คำบุญเรือง ได้เป็น1ในสปีกเกอร์ ของเวที TEDxYouth@Bangkok 2019
         วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562  ด.ญ.ชมพูนุท คำบุญเรือง หรือน ...
2019-11-18 08:06:17
นักเรียนรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
          วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-11-14 17:58:16
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ...
2019-11-14 17:36:32
ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน
       วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปร ...
2019-11-14 17:21:37
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดวงดนตรี Yamaha Thailand music festival
           ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ก้องภพ โท้เพชร์ นักเรียนชั้น ม.1/1 ...
2019-10-28 13:11:08
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21
            วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ...
2019-10-25 08:40:24
ข่าวย้อนหลัง