หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แสดงละคร “วันสุนทรภู่”
       วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสุนทรภู่ " กวีเอกของโลก กล ...
2018-06-29 13:56:10
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึก ...
2018-06-15 16:18:11
ทำบุญโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี ...
2018-06-15 15:58:55
เรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ปีการศึกษา 2561
โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 เปิด ...
2018-05-18 17:29:54
ข่าวปัจจุบัน