หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 เดือนกรกฎาคม 2563
ระดับชั้นโครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)ม.1GEP-M1.pdfEP-M1.pdfม.2GEP-M2.pd ...
2020-06-30 19:17:13
ประกาศการหยุดการเรียนการสอน วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลด จดหมายแจ้งการหยุดเรียน .pdf ...
2020-06-29 16:53:23
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการมาเรียนและติดต่อโรงเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
คู่มือ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการมาเรียนและติดต่อโรงเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส ...
2020-06-24 18:58:46
ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
        วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำ ...
2020-06-15 15:34:27
ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
        วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นป ...
2020-06-15 15:12:21
ประชุมผู้บริหารโครงการภาคภาษาอังกฤษ
        วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 11.00 มีการประชุมผู้บริหารโครงการภาคภ ...
2020-06-15 14:56:43
ประชุมบุคลากรประจำเดือน พ.ค.
       วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดป ...
2020-06-15 14:43:20
ประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน
        ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรีย ...
2020-06-15 13:51:11
ข่าวย้อนหลัง