หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาค ...
2021-03-02 12:42:23
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิต ได้จัดอาหารว่างให้กับนักเรียน
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิต ได้จัดอาหารว่างให้กับนักเรียน ได้เต็มอิ่มกับอาหารว่างไม่ซ้ำแต่ละวัน ...
2021-02-11 19:04:25
เรียนเสริมพิเศษ Saturday class ของโครงการภาคภาษาอังกฤษ
การเรียนเสริมพิเศษ Saturday class   ของโครงการภาคภาษาอังกฤษ เริ่มต้นอีกครั้ง นักเรียนให้ความสำค ...
2021-02-11 18:52:05
พ่นควันกำจัดยุงและแมลงบริเวณโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ควบคุมบริษัทกำจัดแมลง เพื่อมาพ่นควัน ...
2021-02-11 18:46:58
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
               วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  พลตำรว ...
2021-02-11 18:41:43
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารของโรงเรียนสาธิต
            วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบ ...
2021-02-11 18:26:40
ทำความสะอาดห้องเรียนช่วงพักกลางวัน
             ช่วงพักกลางวัน ฝ่ายอาคารสถานที่ ทำความสะอาดโต๊ะเรียน ...
2021-02-11 18:16:35
การเรียนการสอนในห้องเรียนพร้อมออนไลน์พร้อมกัน
              การเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมรูปแบบออนไลน์ไปพร้อม ...
2021-02-11 18:07:12
เปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid-19
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเรียนภายใต้มาตรการ ...
2021-02-11 15:50:21
ได้เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบในแบบคู่ขนาน เรียนทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ไปพร้อมกัน
          ต้อนรับเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2021-02-11 15:19:52
ข่าวย้อนหลัง