หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565ระดับชั้นGEPEPม.1 - ม.3ตารางสอบกลา ...
2022-12-09 13:18:37
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศ รับ ...
2022-10-28 13:45:23
โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'66
เข้าสู่ระบบรับสมัคร  www.regsd.ssru.ac.th            สมาคมผู ...
2022-12-09 14:43:23
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565เปิดภาคเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2565ระดับชั้นEnglish ProgramGEP ...
2022-10-25 19:01:10
ประชุมฝ่ายอาคารสถานที่
วันนี้ (9 พ.ย.2565) ฝ่ายบริหารได้จัดประชุมเจ้าหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และนักการ โดยมีท่านผู้อำนวยการ รศ. ...
2022-12-06 23:03:10
กิจกรรมช่วงเช้า เต้น Line Dance
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน รุ่นพี่ ม.6 ทำกิจกรรมช่วงเช้า เต้น Line Dance  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพัฒนา ...
2022-12-05 23:48:57
อาจารย์พชร วังมี ฝ่ายแนะแนว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและจัดกรรมให้กับนักเรียนพิการ พร้อมกับนักเรียนจิตอาสา
อาจารย์พชร วังมี ฝ่ายแนะแนว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและจัดกรรมให้กับนักเรียนพิการ ในงาน งานมหกรรมแนะแนว ...
2022-12-05 23:39:01
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมถวายสักการะ อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระธรรมกิตติเมธี
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมถวายสักการะ อา ...
2022-12-05 23:26:26
ข่าวย้อนหลัง