หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายอาคารสถานที่ ซ่อมแซมพื้นทางเดินและทาสีห้องเรียน พร้อมรับเปิดภาคเรียน
                ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ...
2021-10-16 11:32:44
แนะแนวออนไลน์ เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ by พี่หมอ ครั้งที่2
วันที่ 23 ตค. 64 นี้ เวลา 10.00-11.00 น.  อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน  ได้จัดให้มีแนะแนวออนไ ...
2021-10-18 11:16:15
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก.pdfประกาศ การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภท ...
2021-10-18 10:53:36
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประเภทโควตา.pdfประกาศประกาศ การรับนักเรียน ม.1-ม.4 ประเภทโควตา จาก รร.สาธิตป ...
2021-10-18 10:52:02
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ร่วมแสดงกตเวทิตาจิต โดยคลิ๊กที่รูปผู้เกษียณอายุราชการ ด้านล่างนี้ได้ทันที ...
2021-10-04 16:34:31
ข่าวย้อนหลัง