หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class) ประจำ ...
2018-10-20 12:38:18
กำหนดการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เปิดเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โ ...
2018-10-19 16:47:08
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561ระดับชั้นโครงการควา ...
2018-10-12 15:27:49
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.สาธิต มรภ.เชียงใหม่
            วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-10-19 14:24:14
สาธิตสวนสุนันทาต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร.ร.สาธิตเทพสตรี
          วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2018-10-19 15:45:45
ร.ร.สาธิต เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจาร ...
2018-10-17 18:47:11
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำเสนอผลงาน
          วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2018-10-17 18:43:20
ร.ร.สาธิต จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561
           วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-10-17 18:40:48
ประชุมบุคลากร ร.ร.สาธิตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2561
          วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-10-17 18:31:23
กิจกรรม English Through Movie สำหรับ ป.4-ป.6
             วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรม English ...
2018-10-17 18:27:47
ข่าวย้อนหลัง