หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจการนักเรียน > โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ admin
11 เม.ย. 61

โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม โดยมีอดีตผู้อำนวยการ อาจาย์ ที่เกษียณอายุราชการแล้ว  และอาจารย์ปัจจุบัน ร่วมกันให้พรแก่นักเรียนและบุคคลากร