Home > Event > Student > โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ admin
11 Apr 18

โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม โดยมีอดีตผู้อำนวยการ อาจาย์ ที่เกษียณอายุราชการแล้ว  และอาจารย์ปัจจุบัน ร่วมกันให้พรแก่นักเรียนและบุคคลากร