หน้าหลัก > กิจกรรม

ไหว้ครู และทำบุญโรงเรียน
พิธีไหว้ครู และทำบุญโรงเรียน
14 มิ.ย. 61
ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์
โครงการวรรณคดีสัญจร ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการวรรณคดีสัญจร ม.6  ณ จังหวัดนครปฐม   ...
18 มิ.ย. 61
จังหวัดนครปฐม
โครงการทัศนศึกษารักษ์ป่าชายเลน ม.4
โครงการทัศนศึกษารักษ์ป่าชายเลน ม.4จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ...
18 มิ.ย. 61
จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯณ สนามหน้าอาคาร 15 ...
26 มิ.ย. 61
สนามหน้าอาคาร 15
วันสุนทรภู่ ระดับมัธยม
วันสุนทรภู่ ระดับมัธยมจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยณ ห้องประชุมพณิชยกุล และสนามหน้าอาคาร 15 ...
26 มิ.ย. 61
ห้องประชุมพณิชยกุล และสนามหน้าอาคาร 15
ม.1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ โรงงานปั้นโอ่ง จ.ราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 &nb ...
4 ก.ค. 61
ม.2 ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษษ ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนร ...
4 ก.ค. 61
พระนครศรีอยุธยา
ม.3 ทัศนศึกษา วัดถ้ำกระบอกและวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ...
4 ก.ค. 61
จังหวัดลพบุรี
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน  2561 ระดับชั้นภาคป ...
31 ส.ค. 61 - 15 ก.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561ระดับชั้นโครงการควา ...
16 ต.ค. 61 - 16 พ.ย. 61
กิจกรรมปัจจุบัน