Home > Event

ไหว้ครู และทำบุญโรงเรียน
พิธีไหว้ครู และทำบุญโรงเรียน
14 Jun 18
ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์
โครงการวรรณคดีสัญจร ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการวรรณคดีสัญจร ม.6  ณ จังหวัดนครปฐม   ...
18 Jun 18
จังหวัดนครปฐม
โครงการทัศนศึกษารักษ์ป่าชายเลน ม.4
โครงการทัศนศึกษารักษ์ป่าชายเลน ม.4จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ...
18 Jun 18
จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯณ สนามหน้าอาคาร 15 ...
26 Jun 18
สนามหน้าอาคาร 15
วันสุนทรภู่ ระดับมัธยม
วันสุนทรภู่ ระดับมัธยมจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยณ ห้องประชุมพณิชยกุล และสนามหน้าอาคาร 15 ...
26 Jun 18
ห้องประชุมพณิชยกุล และสนามหน้าอาคาร 15
ม.1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ โรงงานปั้นโอ่ง จ.ราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 &nb ...
4 Jul 18
ม.2 ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษษ ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนร ...
4 Jul 18
พระนครศรีอยุธยา
ม.3 ทัศนศึกษา วัดถ้ำกระบอกและวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ...
4 Jul 18
จังหวัดลพบุรี
Final Schedule 1 /2018
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน  2561 ระดับชั้นภาคป ...
31 Aug 18 - 15 Sep 18
Open 2nd Semester Academic Year 2018
Schedule 2nd Semester Academic Year 2018October 16th, 2018LevelGEPEPM.1Download m1-GEP.pdfDownload m ...
16 Oct 18 - 16 Nov 18
Current event