หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ด.ช.ชาญเดช เต็งสุวรรณ น้องทะเล ชั้น ม.1/1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการภาคภาษาอังกฤษ เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 72% ได้ลำดับ 62 ระดับประเทศ
ด.ช.ชาญเดช เต็งสุวรรณ น้องทะเล ชั้น ม.1/1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการภาคภาษาอังกฤษ เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 72% ได้ลำดับ 62 ระดับประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-12 17:41:14