หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Students met the director and had conversations in English.
Students met the director and had conversations in English.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-17 20:08:15

นักเรียนสนทนากับผู้อำนวยการโรงเรียน รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ในการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566