หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > IACE APEC webinars Thai section Ms.Taweethong
IACE APEC webinars Thai section Ms.Taweethong

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-10 21:42:07

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เลือกโรงเรียนสาธิต มรภ. สวนสุนันทา ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม APEC โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบหมายให้อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง เป็นตัวแทนอาจารย์ โรงเรียนมัธยมในประเทศไทยให้เป็น speaker ในงาน  ALCoB Internet volunteer (AVI) Virtua Forum for Teachers in The APEC region จัดโดย Institute of APEC Collaborative Education  ในหัวข้อ The best practices of teaching and learning in the response the pandemic โดยเป็นการประชุมออนไลน์ร่วมกับตัวแทนประเทศในกลุ่ม APEC นำเสนอการจัดการเรียนการสอนช่วง Covid-19  วันที่ 10 พ.ย. 63