หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

การสอบภาคสนามวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดการสอบภาคสนามวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนักเรียนแบ่งกลุ ...
2023-07-13 12:00:42
โตไปไม่โกง By SD SSRU
การทุจริตเล็กๆน้อยๆ อาจนำไปสู่ความผิดที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต.....เรามาช่วยกันทำสังคมให้น่าอยู่ เพราะพวกเร ...
2023-05-30 15:17:59
"Active Learning เรียนภาษาอังกฤษให้สนุก ด้วยกิจกรรม"
"Active Learning เรียนภาษาอังกฤษให้สนุก ด้วยกิจกรรม"กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ช่วง summer ...
2023-05-17 21:03:56
นักเรียนออกตามล่าขุมทรัพย์กับเกมส์ English Shopping
English on tour วันนี้ อ. อัจฉราและ อ.ปูเป้ พานักเรียนออกตามล่าขุมทรัพย์กับเกมส์ English Shopping พา ...
2023-05-17 20:50:08
Students met the director and had conversations in English.
นักเรียนสนทนากับผู้อำนวยการโรงเรียน รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ในการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับช ...
2023-05-17 20:08:15
สอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ TU-SET 2022
โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤ ...
2023-04-17 19:10:19
รายงานผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4
รายงานผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภ ...
2023-03-16 11:21:17
Saturday English Class 2022
โครงการภาคภาษาอังกฤษ ได้กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นักเรียนมีความ ...
2022-09-16 16:07:57
ช่องวิดีโอย้อนหลัง