หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

มารยาทการรับประทานอาหารสากล
          โครงการอบรมพัฒนามารยาทในการรับประทานอาหารสากล  วันพุธที่ 9 ม ...
2019-10-31 16:03:21
กองเชียร์ สาธิตสวนสุนันทา
การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29  "เพชรพระศรีเกมส์"   วันที่ 14 ธัน ...
2019-10-31 17:13:34
กิจกรรม อำลา ม.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560
         วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2019-10-31 17:07:36
กิจกรรมวันไหว้ครู 60
ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมไหว้ครูและทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561จึงขอเรี ...
2019-10-31 15:58:18
โครงการศึกษาดูงาน Indiana State University
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Indiana Sta ...
2019-10-31 17:33:47
ช่องวิดีโอย้อนหลัง