เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563


การเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2563

คลิ๊กที่หนังสือ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เรียนออนไลน์ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์.pdf


โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)

ม.1  GEP
ม.4 GEP คณิต-วิทย์
ม.4 GEP คณิต-อังกฤษม.4 GEP อังกฤษ-จีน
เข้าสู่เว็บไซต์ เรียนออนไลน์
http://elsd.ssru.ac.th/summer_gep1/
เข้าสู่เว็บไซต์ เรียนออนไลน์
http://elsd.ssru.ac.th/summer_gep4/
เข้าสู่เว็บไซต์ เรียนออนไลน์
http://elsd.ssru.ac.th/summer_gep4/
เข้าสู่เว็บไซต์ เรียนออนไลน์
http://elsd.ssru.ac.th/summer_gep4/โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)

ม.1 EP
ม.4 EP คณิต-วิทย์
ม.4 EP คณิต-อังกฤษ
เข้าสู่เว็บไซต์ เรียนออนไลน์
http://elsd.ssru.ac.th/summer_ep1/
เข้าสู่เว็บไซต์ เรียนออนไลน์
http://elsd.ssru.ac.th/summer_ep4/
เข้าสู่เว็บไซต์ เรียนออนไลน์
http://elsd.ssru.ac.th/summer_ep4/