ตารางเรียนล่วงหน้า ระดับชั้น ม.1 - ม.6ตารางเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
ระดับชั้นแผนการเรียนโครงการความเป็นเลิศทางภาษา
(GEP)
 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
 (EP)
ม.1-
ม.1-GEP.pdf

M.1-EP.pdf

ม.2-


M.2-EP.pdf

ม.3-M.3-EP.pdf

ม.4คณิต-วิทย์
ม.4-คณิต-วิทย์-GEP.pdf

M.4-MATH-SCI-EP.pdf

คณิต-อังกฤษ
ม.4-คณิต-อังกฤษ-GEP.pdf

M.4-MATH-ENG-EP.pdf

อังกฤษ-จีน
ม.4-อังกฤษ-จีน-GEP.pdf
-
ม.5คณิต-วิทย์
ม.5-คณิต-วิทย์-GEP.pdf

M.5-MATH-SCI-EP.pdf

คณิต-อังกฤษ
ม.5-คณิต-อังกฤษ-GEP.pdf

M.5-MATH-ENG-EP.pdf

อังกฤษ-จีน
ม.5-อังกฤษ-จีน-GEP.pdf
-
ม.6
คณิต-วิทย์
ม.6-คณิต-วิทย์-GEP.pdf

M.6-MATH-SCI-EP.pdf

คณิต-อังกฤษ
ม.6-คณิต-อังกฤษ-GEP.pdf

M.6-MATH-ENG-EP.pdf

อังกฤษ-จีน
ม.6-อังกฤษ-จีน-GEP.pdf
-