หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > นักเรียนมัธยมก็สามารถทำ chatbot เป็นของตัวเองได้
นักเรียนมัธยมก็สามารถทำ chatbot เป็นของตัวเองได้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-04 11:38:55

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล การติดต่อสื่อสารเป็นไปในรูปแบบของการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสาร หรือที่เรียกกันว่า การแชท แล้วจะดีแค่ไหนหากเราสามารถแชทเพื่อหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ได้ด้วย วันนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีรูปแบบการแชท ที่เรียกว่า chatbot ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มานำเสนอให้เข้าใจถึงระบบแชทบอทมากยิ่งขึ้น จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคลิปสัมภาษณ์เรื่อง "นักเรียนมัธยม ก็สามารถสร้างระบบ chatbot ของตัวเองได้"