หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > ฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-25 10:35:38

การฝึกทักษะทางด้านกีฬากอล์ฟ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กีฬากอล์ฟช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกาย และจิตใจ นอกจากนี้ยังสร้างสังคมให้แก่นักเรียน และนำนักเรียนไปสู่ Global Citizen

โดยมี ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์  ผู้ฝึกสอน