หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > ต้อนรับ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนแลกเปลี่ยน จาก Nagoya University Affiliated Upper and Lower Secondary School จังหวัดนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
ต้อนรับ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนแลกเปลี่ยน จาก Nagoya University Affiliated Upper and Lower Secondary School จังหวัดนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-08 14:22:03

Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University , Secondary Division has been bestowed with the honor by the esteemed Department of Children and Youth Affairs to serve as a distinguished representative of schools in Bangkok. We are privileged to assume the responsibility of hosting a reception, as well as organizing a series of activities that will foster an enriching exchange between our students and their counterparts from Nagoya University Affiliated Upper and Lower Secondary School, Japan.