หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > การศึกษาโครงสร้างอวัยวะของสัตว์
การศึกษาโครงสร้างอวัยวะของสัตว์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 16:59:33


การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

วิชา ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

เรื่อง การศึกษาโครงสร้างอวัยวะของสัตว์

ผู้สอน อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ