หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ท่านยศพล เวณุโกเศศ ในโอกาสที่ท่านได้รับการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ท่านยศพล เวณุโกเศศ ในโอกาสที่ท่านได้รับการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-15 22:19:00

             

                   วันนี้(1 ต.ค.2563) คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ท่านยศพล เวณุโกเศศ ในโอกาสที่ท่านได้รับการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

Download