หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563
ผู้บริหาร ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-15 21:59:12

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

ขอขอบคุณภาพถ่าย

facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา