หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นอกสถานที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-22 12:30:34

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม นอกสถานที่ และร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติบัตร และเข็มครุฑทองคำเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2562 เมื่อวันที 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม