หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-22 12:25:30

วันที่ 16 กันยายน 2563  ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน เพื่อมอบนโยบายและกำหนดการต่างๆประจำเดือนกันยายน ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม