หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีม IT โรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal"
ทีม IT โรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-22 13:17:58

          วันที่ 15 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal” จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5  โดยทีมโรงเรียนสาธิตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการอบรมครั้งนี้