หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา En-genius
สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา En-genius

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-17 23:46:06

วันที่ 8 กันยายน 2563 โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน En-Genius ได้เข้ามาทำการทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 เพื่อชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ทุน 100%50%25% โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพณิชยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผลการสอบผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียนจะประกาศใน Facebook: En-Genius international วันที่ 11 กันยายน 2563