หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-16 15:41:54

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูโดยให้นักเรียนรักษาระยะห่าง และรับชมการถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครูในห้องเรียน