หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบรางวัลและทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู ปี 2563
มอบรางวัลและทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู ปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-16 15:33:27

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประพฤติดี คนดีศรีสุนันทา และทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563