หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับทุนต่อต่างประเทศ
ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับทุนต่อต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-15 15:45:56

       รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนับสนุนจัดหาทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต โดยเริ่มจากการสร้างพื้นฐานทางด้านภาษาตั้งแต่ระดับประถม จนถึงระดับมัธยม  และจัดหาทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ  รวมทั้งทุนแลกเปลี่ยนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศ  ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจในหลายปีที่ผ่านมาได้มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก  สามารถดูข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ http://secondary.sd.ssru.ac.th/page/scholarships