หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-15 15:37:54

                   วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคม โดยมี พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม