หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-03 10:48:05

           วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จะประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน