หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

              วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทโควตา  ปีการศึกษา 2563