หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อผู้สมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้สมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07


รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563


1. นายธนา  เสงี่ยมโคกกรวด   ม.4/5

2. นายจิรภัทร  พุ่มชื่น  ม.4/4

 3. นางสาวมนรวี  เธียรวงศ์เสถียร ม.4/1