หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะแนวการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนการัญศึกษา จ.นนทบุรี
แนะแนวการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนการัญศึกษา จ.นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

            เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรสชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้ไปแนะนำการศึกษาต่อให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนการัญศึกษา อ.เมือง จ.นนทบุรี นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก