หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมการดับเพลิงให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
อบรมการดับเพลิงให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

             วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมรการดับเพลิง ให้แก่นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งได้รับความรู้ การใช้ถังดับเพลิง การควบคุมเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และได้ปฏิบัติการจริงในสถานการณ์ หากเกิดเพลิงไหม้ขณะที่ยังไม่ลุกลามโดยใช้ถังดับเพลิง