หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

              ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ณ ณ บ้านเสธแคมป์ จ.ราชบุรี โดยก่อนออกเดินทาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกัน การฝึกระเบียบวินัย และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี