หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ กรมประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

         วันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.63 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ กรมประชาสัมพันธ์