หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
งานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

            วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ให้แก่นักเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอวยพรให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ พลตรีหญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคม กล่าวอวยพรให้กับนักเรียนด้วย ในงานมีแจกของขวัญจากคณะผู้บริหาร นายกสมาคมฯ และบุคลากรของโรงเรียน มีการประกวดวงดนตรี และ cover dance ของนักเรียนอีกด้วย