หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้ารับโล่และเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล
นักเรียนเข้ารับโล่และเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

          วันที่ 8 มกราคม 2563 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม นำนักเรียนจำนวน 6 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าพบคารวะเยี่ยม พอ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น และ ประเภทที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2563 จาก ณัฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

      ด.ญ.สุรดา เวชพาณิชย์ ป.6/1

      ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง ป.6/1

ประเภทนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ทางด้านศิลปะ

      ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ป.3/2

      ด.ญ.กัญญนันท์ จิระธนประเสริฐ ป.6/3

      ด.ญ.ธัญญ์ชยา เจริญสิทธิศิริ ม.1/4

      ด.ช.เศรษฐสรร จิระธนประเสริฐ ม.3/3

           ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม จนได้รับประสบความสำเร็จ ได้ส่งเสริมนักเรียนรับโล่ต่อเนื่องทุกปี 15 ปี 15 ครั้ง ต่อเนื่อง นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง