หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

            วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมี พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม และนอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อเป็นการขอบคุณในการที่สมาคมให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด