หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบรางวัลในการแข่งขัน Cover dance SD SSRU Contest ครั้งที่ 2
มอบรางวัลในการแข่งขัน Cover dance SD SSRU Contest ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

           วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการแข่งขัน Cover dance SD SSRU Contest ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ฝึกทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี เเละการเเสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เเละเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีรายชื่อทีมเข้าเเข่งขันทั้งหมด 7 ทีม ได้แก่

1.On top              Link Video  http://secondary.sd.ssru.ac.th/video/view/coverdance20191

2.Amber              Link Video  http://secondary.sd.ssru.ac.th/video/view/coverdance20192

3.ศิลป์บันเทิง          Link Video  http://secondary.sd.ssru.ac.th/video/view/coverdance20193

4.B plus2             Link Video  http://secondary.sd.ssru.ac.th/video/view/coverdance20194

5.Ziploc               Link Video  http://secondary.sd.ssru.ac.th/video/view/coverdance20195

6.PAFTY verse       Link Video  http://secondary.sd.ssru.ac.th/video/view/coverdance20196

7.Sully                 Link Video  http://secondary.sd.ssru.ac.th/video/view/coverdance20197

ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม Sully มีสมาชิกดังนี้

1. ด.ญ กฤติธีรา รอดคล้ายขลิบ ชั้น ม.3/2

2. ด.ญ พิมพ์ฌามา ผาพิมพ์ ชั้น ม.3/1

3. ด.ญ ณิชากร ประทุมวงษ์ ชั้น ม.3/1

4. ด.ญ พิมพ์ธิตา ผาพิมพ์ ชั้น ม.3/2

5. ด.ญ วรรณพร ถวิลวิศาล ชั้น ม.3/1

และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม PAFTY Verse มีสมาชิกดังนี้

1. นางสาวปภาวรินทร์ อติชาตสินธพ ชั้น ม.3/3

2. ด.ญ วิศัลย์ศยา ขวัญเนตร ชั้น ม.2/4

3. ด.ญ ปริยากร ศิริสมรรถการ ชั้น ม.2/4

4. ด.ญ พฤกษาชาติ บัวคลี่ ชั้น ม.2/4

5. นางสาววิลาสินี บุนนาค ชั้น ม.3/3

โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะในการแข่งขัน