หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ประเภทโควตา จากโรงเรียนสาธิต
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ประเภทโควตา จากโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

          วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับการสอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบสมรรถนะในด้านต่างๆ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  พร้อมทั้งผู้บริหารมาให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคน