หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

            วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Systems Plus College Foundation จากเมืองแองเจลิส ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทางโรงเรียนสาธิต ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาให้การต้อนรับ จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต จากนั้นไปที่วิทยาลัยพยาบาล สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม และเยี่ยมชมตำหนักสายสุทธานพดล จากนั้นนำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชม วิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม