หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตจัดงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตจัดงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

        วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมวันวิชาการ ปี 2562 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม จัดซุ้มกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระฯ นอกจากนี้ ยังมีสำนักทรัพทย์สินและรายได้ มาออกร้านอาหารชาววังให้นักเรียนได้ลิ้มรส และมีซุ้มแนะนำการศึกษามาให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม