หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิต เริ่มการใช้ application SSRU Event ในการจัดงานวันวิชาการ’62
โรงเรียนสาธิต เริ่มการใช้ application SSRU Event ในการจัดงานวันวิชาการ’62

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:18

          วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มใช้แอพพลิเคชั่น "SSRU EVENT" ในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2562 โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่มาร่วมงาน เช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้
Download