หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ม.1 ทัศนศึกษาวัดราชาธิวาส ในวิชา English tour guide
ม.1 ทัศนศึกษาวัดราชาธิวาส ในวิชา English tour guide

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-18 14:08:26

         นักเรียนชั้น ม.1/1, 1/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษาวัดราชาธิวาส วิชา English tour guide เข้าชมภาพจิตกรรมฝาผนังและกราบอาราธนาพระสัมพุทธพรรณี วันศุกร์ที่ 15 และจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562