หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > อบรมเสริมทักษะศิลป์ โดยอาจารย์และพี่นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อบรมเสริมทักษะศิลป์ โดยอาจารย์และพี่นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:24

           ข่าวจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟรี ให้กับน้องๆนักเรียนชั้น ม.ปลาย ด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง ในระหว่างวันที่ 23-24 พย. 2562 เพื่อให้น้องๆได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ เตรียมพร้อมสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการอบรมครั้งนี้จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้ประกอบเป็นเอกสารในการสอบคัดเลือกระบบ Portfolio ได้ด้วย

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  อาจารย์รุ่งทิวา พงษ์จำปา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ