หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากร รร.สาธิต ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
คณะผู้บริหารและบุคลากร รร.สาธิต ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:54:57

          วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานมุทิตาจิต "คนดีศรีสุนันทา 62" งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา